Sensi-therapie
 
Wat is Sensi therapie
Sensi-therapie richt zich in op behandeling van problemen gerelateerd aan Hooggevoeligheid. In de praktijk blijkt het ook bij een breed scala aan fysieke -gedrags -en psychische, en emotionele klachten inzetbaar en effectief.
De therapie is bedoeld om te komen tot: balans op fysiek en emotioneel gebied, ontspanning, zelfacceptatie, begrip voor jezelf, groter lichaamsbewustzijn, gronding, integratie van lichaam en geest, beter in contact zijn met jezelf en je omgeving, je eigen grenzen leren kennen, je eigen plek vinden, ‘nee’ kunnen zeggen. Te mogen zijn wie je bent, vooral van jezelf.
De Sensicure-therapie is erop gericht om de mens in zijn totaliteit te behandelen dwz een combinatie van lichaam en geest. Daarom wordt er vanuit diverse insteken behandeld.
Hoogsensitief -HSP?
Sensi-therapie is met name gericht op mensen die hooggevoelig (HSP) zijn.
HSP's nemen teveel indrukken uit de omgeving op en kunnen ofwel overprikkeld raken zoals bij ADHD ofwel zich afsluiten zoals bij Autisme, ofwel fysiek reageren zoals bij een allergie of andere lichamelijke reacties. Ook mensen met burn-out kunnen zich tot de groep van HSP'ers rekenen. Ze zijn ver van zichzelf afgeraakt in hun pogingen te voldoen aan de eisen van de buitenwereld.
Veel Nieuwetijdskinderen zijn hooggevoelig, maar er zijn ook veel volwassenen die er achter komen dat ze alle stress en druk niet meer kunnen hanteren en meer ruimte voor zichzelf nodig hebben. Zij kunnen kampen met, onrust, ontevredenheid, stemmingswisselingen, een depressie of een burn-out. 
Kortom, een groot aantal mensen hebben baat bij een paar sessies Sensi-therapie.
Aangezien deze therapievorm heel gericht werkt, is na 3 tot 5 sessies al een verandering merkbaar. Soms kan 1 sessie al een omslag teweeg brengen en je net dat duwtje geven, waarna je zelf weer verder kunt. Dat is uiteindelijk ook de bedoeling dat iemand zelf weer zeggenschap over zijn leven, zijn gevoelens en keuzes krijgt.
Hoe gaat het in zijn werk?
Ik meet volgens een meetprotocol met de biotensor uit wat voor een cliënt op dàt moment de beste insteek is en welke behandeling nodig is. Vervolgens wordt die behandeling direct gestart, zodat we altijd gericht en effectief aan het werk kunnen. Soms kan het nodig zijn om ook andere gezinsleden in behandeling te nemen, omdat bijv. een gevoelig kind vaak reageert op problemen of onbalans van (één van) de ouders. Soms is tijdelijk het evenwicht in het gezin zoek en lijden andere broers of zusjes ook onder een moeizame situatie. 
Wat wordt er gemeten?
Ik meet met de biotensor volgens een meetprotocol op de volgende onderdelen:

VOEDING- EN INTOLERANTIETEST
Door verschillende groepen van voedingsmiddelen uit te testen op een eventueel aanwezige allergie-of intolerantie en deze vervolgens een aantal weken uit het menu te schrappen, komen er als het ware geen ballaststoffen in het lichaam meer bij.

EET-en LEEFregels
Een tijdelijke voedingsaanpassing brengt het voedingspatroon en het lichaam weer in balans. In 6 weken kan er al resultaat zijn.

ORTHOMOLECULAIR
Het kan noodzakelijk zijn om tijdelijk aan te vullen met vitamines en/of mineralen om een tekort te voorkomen. Ook bij een Burn-out kan dit goed werken.

BLOESEM - EN EDELSTEENREMEDIES
Tussen de behandelingen door kan het nodig zijn om een octalietremedie te gebruiken. Dit versnelt het proces en geeft inzicht in het probleem. In deze periode werk je dus aan je klacht en tegelijk ook aan het achterliggende thema van de klacht.

BEHANDELINGEN
Er zijn diverse mogelijkheden van behandelingen mogelijk. De vanuit het meetprotocol uitgemeten behandeling voer ik in overleg met je uit, daar deze op dat moment het meest geschikt is voor je klacht.

EDELSTENEN en SensiCards
Een uitgemeten edelsteen of SensiCard bij je dragen kan in sommige gevallen het geheel versterken waar dat nodig mocht zijn.

DRUKPUNTBEHANDELING
Met deze techniek kan het proces van heling snel op gang gebracht worden, door te drukken op de meridiaanpunten van de verschillende organen werken we aan de achterliggende thema's die voor je van belang kunnen zijn. 

EFT
De Emotional Freedom Technique komt oorspronkelijk uit Amerika. Het is een kloptechniek op een aantal meridiaanpunten, gericht om emotionele lading zoals angst, verdriet, trauma's e.d vrij te maken.

EDELSTEENTHERAPIE
Een edelsteenlegging op en rond het lichaam kan ondersteunend zijn bij verschillende processen. Door gebruik van verschillende edelstenen wordt deze therapie als vaak als helend ervaren.

HOLISTIC PULSING
Deze zachte bewegingstechniek is geschikt voor jong en oud en wordt als zeer bijzonder en ontspannend ervaren. Deze laat je voelen waar je minder soepel in je lichaam bent, en werkt ondersteunend in het proces.

Verder is er een protocol voor PIJNKLACHTEN en voor BURN-OUT klachten, zowel préventief als bij een daadwerkelijke burn-out. Hierdoor kun je er sneller doorheen komen. Ook is er een protocol om ENTITEITEN te neutraliseren, zodat je je eigen energie beter kunt innemen.

De meeste behandelingen worden liggend op een behandeltafel uitgevoerd. Hierbij is het alleen nodig om de schoenen uit te doen. Alle behandelingen worden gekleed uitgevoerd.

Aangezien er zeker in de eerste sessie meerdere protocollen en metingen nodig kunnen zijn, neemt deze langere tijd in beslag. Gemiddeld moet u voor het eerste consult zo'n 2 uur reserveren! Het is aan te bevelen om erna niets te plannen. 


Informatie vind je op www.sensitherapie.nl