Luisterkind Luisterkind - afstemmen op afstand
 
Luisterkind is een prachtige en unieke methode van contact maken op een dieper niveau, met kinderen en volwassenen, ontwikkeld door Diana van Beaumont.
Zij heeft hier verschillende boeken over geschreven.
Afstemmen gaat altijd via een foto, een naam en geboortedatum. Door op afstand te werken is een Luisterkindafstemming voor iedereen beschikbaar, waar je je ook bevindt. Je kunt zelfs op vakantie gaan. Je hoeft namelijk niet naar de praktijk te komen en je kind kan gewoon naar school blijven gaan.
Voor ouders is dit een stuk minder belastend, want er is geen sprake vrij moeten plannen ivm (reis)tijd en het bespaart reiskosten.
Ouders hebben vaak al van alles gedaan met en voor hun kind en het kind kan hierdoor ook op den duur het gevoel krijgen, dat er iets mis is met hem of haar.
Hoe gaat een Luisterkindafstemming in zijn werk?
Ouders of verzorgers kunnen via mail aangeven dat ze ge´nteresseerd zijn in een afstemming en een aanvraag voor hun kind doen.
Vanaf de leeftijd van 10 jaar is vooraf ook toestemming van het kind zelf nodig. Via de mail krijg je de nodige informatie toegezonden in instructies over hoe je de aanvraag het beste kunt indienen.
Via afstemming op een foto, ga ik in contact met de energie van de persoon en ga ik op zielsniveau in gesprek. Dit gebeurt naar aanleiding van de ingebrachte vraag. In veel gevallen dienen ouders een aanvraag in voor hun kind, omdat ze tegen iets aanlopen, waar ze handvatten bij nodig hebben. Bijvoorbeeld, slaap- of eetproblemen en gedrags- of leerproblemen. Eigenlijk alles waar vragen over zijn en waar ouders met hun kind zelf niet uitkomen. Door met het kind via deze manier in gesprek te gaan, kan het verhaal van het kind de ruimte krijgen. Vaak is dit een onbewust verhaal, maar het kan ook zijn dat het kind het niet kan verwoorden of durft te uiten. Vooral als het om iets gaat wat ze richting ouders dwars zit. Kinderen kunnen via deze weg veilig hun gevoelens en emoties en hun visie uiten. Vaak is het ook zo dat de kinderen zelf tot een inzicht komen gedurende het contact en dat er iets omgezet kan worden. Het is verder aan de ouders om hier concreet iets mee te doen.
De afstemming wordt in zijn geheel opgeschreven en gaat via de mail terug naar de ouders. Door de afstemming en het vervolg dat de ouders hieraan geven, kan er heel snel verbetering in de situatie optreden.
Anders dan de naam doet vermoeden is Luisterkind niet alleen voor kinderen maar eigenlijk voor iedereen een geweldige ingang tot inzicht en verandering. Naast de doelgroep kinderen is er nog een grote groep mensen die hiermee geholpen kan worden. In feite kan iedereen die vragen heeft en hier niet zelf uitkomt een aanvraag doen. Maar het is ook uitermate geschikt voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met een beperking, die zich niet of moeilijk kunnen uiten, maar ook mensen met dementie of mensen die niet aanspreekbaar zijn, bijv. door een coma of anderszins of bij stervensbegeleiding. Dit geeft familie en verzorgers veel meer inzicht over de werkelijke toestand en wensen van hun familielid en handvatten over de aanpak van iemand met een beperking in communicatie. Dit is weliswaar met medeweten en zo mogelijk toestemming van degene voor wie de afstemming is. Anders in nauw overleg met direct betrokken familie.
Onderwerpen die om een afstemming vragen:
Natuurlijk is elk kind wel eens heel boos of verdrietig of angstig, maar als er sprake is van een extreme en niet te reguleren situatie en zowel ouders als zusjes/broertjes hieronder lijden, dan is het zaak om hier eens nader in te duiken, om te zien wat er onderhuids bij het kind leeft. Dit zijn wat voorbeelden, maar er kan van alles spelen wat ontregelend werkt op het gezin, op school of in de specifieke situatie.
- Verdrietige gevoelens zonder dat duidelijk is waardoor
- Extreme boosheid of agressie die niet in verhouding is tot ů
- Regelmatig ruzie met broertjes of zusjes
- Angst of paniek zonder aanleiding
- Ontroostbaar zijn
- Fysieke verschijnselen, buikpijn, hoofdpijn, terugkerende huiduitslag
- Niet kunnen slapen, eten, ontspannen
- Niet in de eigen kamer, eigen bed willen slapen
- Nachtmerries, slaapwandelen
- Problemen op school
- Pesten of gepest worden
- Slaan of ander gewelddadig gedrag. Vooral als dit van de ene dag op de andere lijkt te zijn ontstaan
- Als het kind praat over geesten of spoken
- Traumaverwerking

Aanvullend is het in bepaalde gevallen wenselijk om als vervolg op de afstemming nog een bloesemcombinatie of celzout te gaan gebruiken. Veel Nieuwetijdskinderen reageren hier buitengewoon positief op. Zo kan het effect van de afstemming nog versterkt worden. Dit zal niet voor iedereen nodig zijn, maar kinderen van Nu hebben het niet gemakkelijk en hebben wat langer ondersteuning nodig.

Een Luisterkindafstemming geeft weer beweging in een situatie die vastgelopen lijkt.