Intu´tieve Massage
 
Ons lichaam is in staat om te herinneren. Ook dingen die onbewust zijn of in een ver verleden liggen. Iedereen loopt wel eens tegen reacties aan, waarvan onduidelijk is waar het vandaan komt. Dit kan in je eigen verleden liggen, maar er zijn ook reacties die je onbewust overgenomen hebt van ÚÚn van je ouders of zelfs uit de familie. Bijv. oorlogstrauma's kunnen van generatie op generatie doorwerken en je handelingen en reactie van nu nog steeds bepalen. Door patronen bewust te worden kan er losgelaten worden. Oud trauma, oude pijn, verdriet, of boosheid kunnen nog ergens in of aan het lichaam vastzitten. Hierdoor wordt een gezonde doorstroming van organen en weefsels en energiecentra belemmerd. Voor een goede gezondheid is een goede doorstroming van energie van belang. Als deze op zijn weg een blokkade tegenkomt, stagneert de energie en gaat zich ophopen. Zoals wanneer je in een stromende beek grote keien bij elkaar legt. Je ziet de stroming veranderen, verminderen en op den duur blokkeren, naarmate er meer stenen op dit plek gelegd worden. Net als bij een beek waarbij de stroming onderbroken wordt, krijgt een deel van je lichaam daardoor teveel energie en andere delen te weinig energie. De balans raakt gaandeweg verstoord. Bijv. de uiteinden van ons lichaam, vingers, handen en voeten kunnen daardoor bijv. koud aanvoelen. Ze krijgen te weinig energie en levenskracht. Ook kan de optimale werking van organen minder worden, door bijv. diepe vastgehouden boosheid (lever) of verdriet (hart en longen) of ingeslikte woorden (keel) of diepe angsten (nieren). Alles wat niet of niet goed verwerkt is, kan nog een rol spelen in de werking van ons lichaam.

Hoe werkt het?

Door op een positieve manier aandacht te geven aan deze blokkades en ze de ruimte te geven, kunnen ze oplossen. Hierdoor komt er voelbaar een betere doorstroming van energie op gang. Het lichaam reageert direct positief op aanraking van die gebieden die extra aandacht nodig hebben. Het werkt heel eenvoudig door met aandacht te voelen en aan te raken en in beweging te zetten. Het lichaam liegt niet en is de eerste die laat weten dat er iets is dat aandacht vraagt. Ga eens naar je lichaam luisteren, want ze heeft heel wat te vertellen.  

Hoe ga ik te werk?

Ik werk met intu´tieve aanrakingen, met massage en met pulsing. Ik laat me hierin leiden door mijn eigen intu´tie en door de lichtwereld, die altijd helpend aanwezig is, daar waar nodig. Ik reageer dan vanuit het moment, van wat er aan de orde wil zijn. Dat geeft je lichaam zelf aan. Daardoor zal elke behandeling anders aanvoelen. Ik werk over de kleding heen, bij voorkeur op een behandeltafel. Als dit niet mogelijk is, dan is een stoelbehandeling ook een optie.